Hotline: 84988 099 940 - 84905 345 049

Citrus college

CITRUS COLLEGE

CITRUS COLLEGE

15/04/2020-11:13 AM

Citrus College có truyền thống giảng dạy sinh viên lâu đời và cung cấp nhiều khóa học bậc đại học trong hai năm đầu tiên để lấy bằng cử nhân. Học sinh sẽ được tham gia nhiều sự kiện trong khuôn viên trường, bao gồm các hoạt động thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hội chợ sinh viên. Điểm nổi bật của trường bao gồm hồ bơi kích thước Olympic, bãi xe golf, phòng thu âm và TV hiện đại.

Chi tiết...

Đối tác