Hotline: 84988 099 940 - 84905 345 049

DU HỌC CANADA

Giới thiệu chung về Canada

Giới thiệu chung về Canada

13/05/2016-10:30 AM

Giới thiệu chung về Canada Dân số: 32.8 triệu người (năm 2008); tuy nhiên dân số Canada phân bố trên khắp lãnh thổ rộng lớn

Chi tiết...
Hệ thống giáo dục Canada

Hệ thống giáo dục Canada

13/05/2016-10:24 AM

- Học sinh hết lớp 9: Có thể xin học tiếp lớp 10+11+12 hệ trung học của Canada. - Học sinh hết lớp 10: Có thể xin học lớp 11+12 hệ trung học của Canada.

Chi tiết...
Những lý do nên du học tại Canada

Những lý do nên du học tại Canada

13/05/2016-10:09 AM

Canada là điểm đến của những ai muốn trải nghiệm cuộc sống và học tập tại một đất nước công nghệ cao, giáo dục được đầu tư và phát triển, điều kiện sống tốt

Chi tiết...

Đối tác