Hotline: 84988 099 940 - 84905 345 049

DU HỌC SINGAPORE

Thông tin chung về Singapore

Thông tin chung về Singapore

16/05/2016-11:38 AM

Dải trắng thể hiện đất nước trẻ (mới thành lập). 5 ngôi sao đại diện cho dân chủ, bình đẳng, công bằng, hòa bình và thịnh vượng.

Chi tiết...
Hệ thông giáo dục Singapore

Hệ thông giáo dục Singapore

16/05/2016-11:25 AM

Singapore có 2 nhóm trường song song cùng hoạt động là: Các trường thuộc hệ thống giáo dục công lập và các trường thuộc hệ thống giáo dục tư thục (PEI – Private Education Institutes).

Chi tiết...
Chương trình thi công lập Singapore

Chương trình thi công lập Singapore

16/05/2016-11:22 AM

Để học tại các trường Primary Schools, Secondary Schools công lập ở Singapore sinh viên quốc tế phải trải qua một kỳ thi AEIS – Admissions Exercise for International Students.

Chi tiết...
Các khóa luyện thi công lập Sìngapore

Các khóa luyện thi công lập Sìngapore

16/05/2016-11:20 AM

Theo yêu cầu của chính phủ Singapore, du học sinh quốc tế khi tham gia học tại các chương trình công lập (Secondary 1-3) phải tham gia một kỳ thi đầu vào Toán và Tiếng Anhingapore.

Chi tiết...
Những lý do nên du học tại Singapore

Những lý do nên du học tại Singapore

16/05/2016-11:12 AM

Nền giáo dục Singapore được đánh giá là một trong những nền giáo dục có chất lượng tốt nhất ở khu vực châu Á. Với các chương trình học đạt chuẩn quốc tế về chất lượng đào tạo

Chi tiết...

Đối tác