Hotline: 84988 099 940 - 84905 345 049

DU HỌC ÚC

Giới thiệu chung về Úc

Giới thiệu chung về Úc

16/05/2016-11:51 AM

Nằm ở phía Nam đường xích đạo giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, Úc là vùng đất nước xinh đẹp với những vùng sa mạc rộng lớn

Chi tiết...
Hệ thống giáo dục tại Úc

Hệ thống giáo dục tại Úc

16/05/2016-11:49 AM

1 - Học sinh hết lớp 9: Có thể xin học tiếp lớp 10+11+12 hệ trung học của Úc. 2 - Học sinh hết lớp 10: Có thể xin học lớp 11+12 hệ trung học của Úc.

Chi tiết...
Học bổng du học Úc

Học bổng du học Úc

16/05/2016-11:47 AM

Nguồn học bổng thường do Chính Phủ Úc, các cơ sở giáo dục và một số tổ chức khác cung cấp.Học bổng bao quát nhiều lĩnh vực giáo dục khác nhau

Chi tiết...
Những lý do nên du học tại Úc

Những lý do nên du học tại Úc

16/05/2016-11:41 AM

Nước Úc có một nền giáo dục độc đáo và một phương pháp học tập khuyến khích học sinh suy nghĩ một cách có sáng tạo, cải tiến và độc lập.

Chi tiết...

Đối tác