Hotline: 84988 099 940 - 84905 345 049

Học bổng tổ chức Shorelight

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG: $1,000 - $3,000 (năm thứ 1) dành cho các ứng viên tham gia vào các trường University of Central Florida – thành phố Orlando, bang Florida và trường Florida International University, thành phố Miami, bang Florida.

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG: $1,000 - $5,000 (năm thứ 1) dành cho      các ứng viên tham gia vào các trường University of Kansas – thành phố Lawrence, bang Kansas, Louisiana State University - thành phố Baton Rouge, bang Louisiana, University of South Carolina – thành phố Columbia, bang South Carolina, Auburn University – thành phố Auburn, bang Alabama.

Thời hạn: Ưu tiên cho ứng viên nộp đơn trước

Yêu cầu đầu vào:

-        GPA lớp 10 – 12: từ 7.0 trở lên

-        Phỏng vấn với trường

Tin bài khác
Xem tất cả »

Đối tác