Hotline: 84988 099 940 - 84905 345 049

Tổ chức Glint

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN HÓA J1 - GLINT

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN HÓA J1 - GLINT

30/03/2020-11:42 AM

Chương trình giao lưu văn hóa thông thường diễn ra trong một năm học. Học sinh quốc tế sẽ học tập và sống tại địa phương với một gia đình bản xứ tình nguyện nhận các em. Chương trình này dành cho những học sinh muốn có trải nghiệm trao đổi văn hóa thú vị và cải thiện tiếng Anh, và học sinh không cần phải chọn một trường, khóa học hoặc một môn thể thao cụ thể nào. Đây là chương trình giao lưu học sinh truyền thống. Tại Mỹ, học sinh sẽ du học bằng visa J-1.

Chi tiết...
TỔ CHỨC GIÁO DỤC GLINT

TỔ CHỨC GIÁO DỤC GLINT

30/03/2020-10:32 AM

Tổ Chức GLINT được thành lập trong nhu cầu ngày càng tăng của xã hội về việc mong muốn đưa con em tiếp cận với các nền giáo dục tiên tiến của thế giới.

Chi tiết...

Đối tác